Вітаю Вас, Гість

Розробка циклу уроків  інформатики 8 клас . Тема  : Кодування інформації. Кодування даних (3 год)

Цілі навчальні:повторити  поняття  про  інформацію та інформаційні процеси, дати поняття про  кодування та декодування  даних як інформаційні процеси,  про принципи та правила двійкового  кодування, сформувати вміння визначати довжини двійкового коду. Дати загальну структуру таблиць кодів, наприклад, ASCII, Windows - 1251, Unicode.

Розвивальні: розвивати логічне мислення , уміння порівнювати та аналізувати інформацію,  навики вимірювання довжини двійкового коду: біт, байт, кілобайт, мегабайт, гігабайт, терабайт;

Виховні: виховувати культуру розумової праці, впевненість самостійність , уміння співпрацювати в колективі.

Формувати інформаційну та навчально-пізнавальну компетентності.

Терміни та поняття: інформаційні процеси, код, кодування, двійковий код,таблиці кодів : ASCII, Windows - 1251, Unicode.

Типи уроків: урок 1-2 :засвоєння нових знань, умінь, навичок

Урок -3 .Застосування умінь , знань ,навичок , практична робота.

Обладнання  та наочності: дошка, ПК, інструкція з БЖ при роботі за комп’ютером.

Програмне забезпечення:  програма для розробки та перегляду презентацій, текстовий процесор

Урок № 1

Тема: Кодування інформації. Кодування даних

 Цілі навчальні:Розширити  поняття  учнів про  кодування та декодування  даних як інформаційні процеси. Дати поняття про принципи та правила двійкового  кодування, сформувати вміння визначати довжини двійкового коду. Дати загальну структуру таблиць кодів, наприклад, ASCII, Windows - 1251, Unicode.

Розвивальні: розвивати логічне мислення , уміння порівнювати та аналізувати інформацію,  навики вимірювання довжини двійкового коду: біт, байт, кілобайт, мегабайт, гігабайт, терабайт;

Виховні: виховувати культуру розумової праці, впевненість самостійність , уміння співпрацювати в колективі.

Формувати інформаційну та навчально-пізнавальну компетентності.

Терміни та поняття: інформаційні процеси, код, кодування, двійковий код,таблиці кодів : ASCII, Windows - 1251, Unicode.

Тип уроку: формування знань, умінь, навичок

Обладнання  та наочності: дошка, ПК, інструкція з БЖ при роботі за комп’ютером.

Програмне забезпечення:  програма для розробки та перегляду презентацій, текстовий процесор

 Девіз уроку:

Logic will get you from A to B. Imagination will take you anywhere.

Логіка може привести Вас з пункту Ав пункт Б, а уява – куди завгодно…

(Альберт Енштейн)

Хід уроку

 1. Оргмомент
 2. Актуалізація опорних знань методичний прийом «Сніжна грудка»(слайд 1-3)

Учні по черзі дають означення ключових понять , що стосуються терміну «Інформація».

 1. Вивчення нового матеріалу(міні-лекція)за планом:
 1. Інформація та інформаційні процеси. Різновиди інформаційних повідомлень (слайд 4-7)
 2. Способи та цілі кодування інформації, двійкове кодування.(слайди 5-8)

       4..Фізкультпауза(слайд 9)

        5.Практична робота за комп’ютером(слайд 10)

 Завдання . Користуючись таблицею коду Windows-1251(додаток 1):, закодуйте своє ім’я  та дату народження , обчисліть кількість об’єм коду у бітах та байтах. Зробіть теж саме у двійковому коді.

Результат збережіть у папці 8 клас/ папка ваше прізвище/  у текстовому файлі з ім’ям « Код імені» (Windows-1251):

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A

B

C

D

E

F

C

А

Б

В

Г

Д

Е

Ж

З

И

Й

К

Л

М

Н

О

П

D

Р

С

Т

У

Ф

Х

Ц

Ч

Ш

Щ

Ъ

Ы

Ь

Э

Ю

Я

  6. Узагальнення і систематизація знань(бліц опитування слайд 29

7. Підсумки уроку(бліцопитування (слайд 30))

8.Домашнє завдання .

Опрацювати навчальний матеріал у підручнику, виконати кодування фрази  «Машина повинна працювати , а людина думати» -принцип роботи ПК користуючись таблицею двійкової системи кодів

 

Урок 2. Кодування інформації. Кодування даних

Мета уроку:продовжити формування знань учнів про способи та принципи кодування інформації, сформувати практичні навички кодування текстових повідомлень, уміння визначати довжину двійкового коду;

 • : увагу, пам'ять, уміння працювати самостійно, шукати шляхи розв’язання задач ;
 • ; культуру розумової праці , інформаційну культуру учнів, дисци­п­лінованості, толерантність.

Формувати предметну та навчально-пізнавальну компетентності

Тип уроку: формування знань, умінь, навичок

Терміни та поняття: інформаційні процеси, код, кодування, двійковий код,таблиці кодів : ASCII, Windows - 1251, Unicode.

Обладнання  та наочності: дошка, ПК, інструкція з БЖ при роботі за комп’ютером.

Програмне забезпечення:  програма для розробки та перегляду презентацій, текстовий процесор

Девіз уроку: «Людина повинна думати, а машина працювати .

Принцип ЕОМ»

Хід уроку

 1. Оргмомент
 2. Перевірка домашнього завдання
 3.  Актуалізація знань

Вправа «Упізнай означення»

 

 

 Мозкова атака за  опорними поняттями

Код-

Інформація-

Біт-

Комп’ютер-

Кодування-

Система счислення-

Інформаційні процеси-

Способи кодування інформації

4..Основна частина

Застосування знань умінь навичок

 Робота за ПК

Інструктаж з БЖ

 1. Завдання : Запустити текстовий редактор Word.
 2. Ввести команду [Вставка-Символ...]. На экране з’явиться діалогове вікноСимвол. Центральну частину якого займає  таблица символів.

 

 1. Для визначення десятичного числового коду  символу в кодуванні Windows зі списку  кодів обрати тип кодування кириллица (dоc).
 2. В таблиці символів обрати  символ (велику та малу  букву «А»). У текстовому полі Код знака: з’явиться десятичний числовий код символа (Закодувати текст інаписати відгадку:

І комп'ютери порою 
Розмовляютьміж собою 
А для цьогоїмпотрібна 
Річвідома не усім 
До телефону підключай 
І повідомленняприймай, 
Аджемову ми ведем 
Про зв'язок через .....

 1. Збережіть документ у  папку Мої  документи , в папку 8 класс, під своїм прізвищем імя файлу :Загадки_ 8 клас
 2. фізкультпауза
 3. Підсумки уроку методичний прийом «Лицарський турнір» Діти об’єднуються у міні групи і ставлять одна одній запитання за темою уроку. Перемагає група яка дала найбільше правильних відповідей та склала найцікавіші запитання суперникам.
 4. Домашнє завдання

Опрацювати матеріал у підручнику

Скласти кросворд за темою «Кодування інформації.»

Урок -3

 Тема: Кодування інформації. Кодування даних. Визначення довжини двійкового коду.

Цілі уроку: закріпити знання про способи кодування символів , уміння визначати довжину двійкового коду , та умінь використовувати ПК для розв’язання предметних задач.

Розвивати логічне мислення , увагу, вміння працювати за інструкцією та самостійно складати план пошуку і обробки інформації;

Виховувати любов до предмету, культуру розумової праці, уміння співпрацювати в колективі.

Формувати інформаційну, комунікативну та навчально-пізнавальну компетентності.

Тип уроку: Застосування умінь , знань ,навичок , практична робота.

Епіграф до уроку: «Якщо ти все розумієш, це означає, що тобі не про все говорять.» «Пшекруй»

Хід уроку

1.Оргмомент

2. Повідомлення мети за задач уроку

3.Інструктаж з БЖД

4.Практична робота за ПК

 «Кодування текстової інформації. Визначення довжини двійкового коду».

Завдання 1.

Спроектуйте та зробіть таблицю, за допомогою формули обчисліть довжини двійкового коду текстового повідомлення об’ємом 7950 байт, що міститься на 3-х сторінках друкованого тексту, у кожному рядку сторінки міститься 25 символів . При кодуванні користувались кодовою таблицею Unicode(3 бали)

Подайте текст :« Колись інформація була нашою здобиччю. Тепер ми - здобич інформації. Ліна Костенко.» за системою Unicode. Таблицю для кодування знайдіть в Інтернеті. Відповідь подайте у вигляді текстового документа та збережіть у своїй папці порт фоліо під відповідним ім’ям.(4 бали)

Запишіть власне імя та дату народження у системі кодування Windows-1251, обчисліть об’єм  цієї інформації у бітах, байтах та кілобайтах (3 бали).

5.Фізкультхвилинка

6.Підсумки уроку

Методичний прийом складання сінквейну учні об’єднуються в групи і складають сінквейни  за вивченою темою.

Повідомлення

Зрозуміле, закодоване

Передається , зберігається,опрацьовується

Відомості про об’єкти або явища

Інформація

7. Домашнє завдання Повторити терміни та поняття, опрацювати  навчальний матеріал, скласти ребус з поняттям про інформаційні процеси.